Search
  • ราชวิทยาลัย โสต คอ นาสิก

ควรล้างจมูกเมื่อใด? บ่อยเพียงใด?

Updated: Apr 21, 2020


• เมื่อมีน้ำมูกเหนียวข้นค้างอยู่ในโพรงจมูกหรือไซนัส

• เมื่อมีอาการคัดแน่นจมูก

• เมื่อหายใจเอาฝุ่นควัน หรือสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในจมูก

• ก่อนใช้ยาพ่นจมูก หรือยาหยอดจมูก

• เมื่อมีเสมหะในลำคอ ซึ่งเกิดจากการอักเสบในโพรงจมูกหรือไซนัส

• หลังผ่าตัด หรือหลังการฉายแสงบริเวณจมูก หรือไซนัส

• มีกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรคจมูก และ/หรือไซนัส


ควรล้างจมูกบ่อยเพียงใด?

ควร ล้างจมูกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งช่วงตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอน หรือเมื่อรู้สึกว่ามีน้ำมูกมาก แน่นจมูก หรือก่อนใช้ยาพ่นจมูก หรือยาหยอดจมูก แนะนำให้ล้างจมูกก่อนเวลารับประทานอาหาร (ขณะท้องว่าง) หรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อป้องกันการอาเจียนหรือสำลัก

#ล้างจมูก #APlusLife #RhiPharIng #PharmaSaltz

10 views0 comments
 

0804405533

©2020 by A Plus Life co.,ltd.