photo-cover_apluslife_Pharmasaltz_Rhipha

Refreshing life with a deeper breath

 
 

ชุดอุปกรณ์ และเกลือทางการแพทย์สำหรับล้างจมูก

การ ล้างจมูก เป็นการทำความสะอาดโพรงจมูก และ/หรือ ไซนัส โดยชะล้างเอาน้ำมูก หนอง สิ่งสกปรกในโพรงจมูก หรือโพรงหลังจมูก และ/หรือ ไซนัส ซึ่งเกิดจากการอักเสบออก ด้วยน้ำเกลือ เพื่อให้โพรงจมูกและ/หรือ ไซนัสโล่ง ทำให้บรรเทาอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล (ทั้งที่ไหลออกมาข้างนอก และไหลลงคอ) แสบจมูก ปวดจมูก หรือปวดบริเวณไซนัส การล้างจมูกนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัย และได้ผลดีในการรักษาโรคจมูก และไซนัสทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

SALINE NASAL RINSE

untitled_edited.jpg
 
 
 

Contact

118 พัฒนาการ 46 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

0804405533

  • Facebook
 

0804405533

©2020 by A Plus Life co.,ltd.